Svein Tråserud - WWF - ENDANGERED SPEICIES


Svein gikk i lære over en 10 år periode hos billedkunstnere som Tor-Arne Moen og Steinar Klasbu.  Han jobbet også som galleri-assistent (Kanalgalleriet). Er delvis autodidakt. Svein var profesjonell internasjonal musiker fra ca. 2001 - 2007. 
Han har hatt utstillinger i London og New York, samt flere separat og gruppe-utstillingen i Norge. Har jobbet tett med forfatteren Hans Herbjørnsrud. Der han laget en serie bilder basert på Hans sitt forfatterskap. Gyldendal brukte et av disse verkene som illustration på den siste antologien "Her kan alt skje" av Hans Herbjørnsrud.
Innkjøpt av blant annet, Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden Kommune/Biblioteket og Metallco AS. Han er årets (2018) festivalkunstner - Notodden Bluesfestival. 


Billedserien WWF - (Verdens naturfond) Endangered Species, består hovedsakelig av dyr hentet fra listen WWF har laget over verdens truede dyrearter.
Svein skriver om sine bilder: 
Vi lever i en tid hvor klima og klimabevissthet får en større rolle. Fokus og forskning viser at mye av klimaendringene – i større eller mindre grad, skyldes mennesket. Økonomiske og politiske interesser spiser seg inn i naturen. Konsekvensene av miljøutfordringene, som for eksempel, en oppvarming av kloden, spiller en stor rolle. Dette rammer ikke bare naturen rundt oss, men også dyrene. Rent bortsett fra større naturkatastrofer har ikke dyreverden opplevd større «trusler» enn fra mennesket.
Bildeserien jeg har laget er ment til å sette fokus på nettopp dette. Vi lever i et svært komplekst (øko)system, og hver art har sin rolle, både dyr, insekter og menneske. Vi som menneske burde bevare og styrke dette samspillet, ikke bidra til å rive det ned. Vi har alle et ansvar, ikke minst for tiden vi lever i nå, men også for generasjonene som kommer etter oss.
Bildeserien er laget med spraylakk (Molotow Urban Fine Art- spraylakk), eggolje-tempera, pigmenter og armeringsjern. Jeg bruker sterke farger for å vise glede over vår utrolige verdifulle dyreverden, selv om tematikken er dyster. Jeg har også tatt med dyr som ikke lenger er truet, som f.eks. ulven og bison. Ulven i Norge er et eksempel på hvordan dyr kommer i veien for menneskelige interesser, og blir politikk. 
10 % av salget fra bildeserien WWF – Endangered Species, vil gå til Natur og Ungdom – Telemark


Kommentarer

Populære innlegg